Lastpallar, trälådor, coilvaggor

– både kundspecial och standardartiklar

Vi erbjuder alla typer av träemballage, allt från traditionella lastpallar och lösvirke till helt specialtillverkade trähäckar, lådor, regelpallar, vaggor, spårade reglar, truckströ m.m.

Sortiment

Kunden bestämmer och vi tillverkar, nedan några exempel.

Trälåda

Speciallåda trä och plåt

Transportlåda OSB

Coilvagga

Långpall

A/L-ställ

Kundspecial m. handtag

Pallkragar special/standard

ISPM 15-MÄRKET

ISPM 15 är en internationell standard som innebär att märkt träemballage är behandlat mot växtskadegörare. Det minskar risken för att skadegörare sprids med träemballage. Alla våra träemballage är godkända enligt ISPM 15 standarden.

Nyfiken på fler produkter?