Patentansökan godkänd!

Patentansökan godkänd

Maxon Sweden AB ansökte våren 2017 om patent för sin unika bottentömning av containers. Öppningsmekanismen har nu patenterats.